STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Odluka o godišnjoj članarini u HKIP

 

Visina godišnje članarine iznosi 50,00 EUR

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 500,00 EUR.

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 100,00 EUR.

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 150,00 EUR.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 15,00 EUR (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

14. 11. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 19.11. 2011. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 10. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 15. 10 i 19.10. 2011. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati. Zahtjev za polaganje popravnog ispita nalazi se u prilogu.


Predavanja u svrhu polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera

05. 09. 2011.

Predavanja u svrhu polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 12. rujna 2011. godine, u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati. Molimo potvrdu Vašeg prisustva navedenim predavanjima na email: damir.lazor@mmpi.hr.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa

01. 09. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 09.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.


Predavanje za ovlaštene inženjere željezničkog prometa

01. 09. 2011.

Predavanje vezano za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 02.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.


Popis pristupnika cestovnog razreda

01. 07. 2011.

Popis pristupnika koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u HKIP nalazi se u prilozima.


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

21. 01. 2011.