STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Odluka o godišnjoj članarini u HKIP

 

Visina godišnje članarine iznosi 50,00 EUR

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 500,00 EUR.

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 100,00 EUR.

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 150,00 EUR.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 15,00 EUR (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

27. 05. 2015.

Stručni ispit održati će se dana 04. srpnja 2015. u sjedištu Komore.


Zahtjev za upis u Imenik

20. 04. 2015.

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta nalazi se u prilogu.


Ispitni materijali za ovlaštene inženjere cestovnog prometa

03. 04. 2015.

Ispitni materijali za ovlažtene inženjere cestovnog prometa nalaze se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 04. 2015.

Ispit će se održati dana 11. travnja 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati, listu pristupnika možete vidjeti u prilogu


Izdavanje potvrda za upis u imenik ovlaštenih inženjera

19. 03. 2015.

Izdavanje potvrda za upis u imenik ovlaštenih inženjera HKITPT iznosi 50 kuna. Iznos je potrebno uplatiti na žiro račun IBAN KOMORE HR5323600001102037756.

Uplatnica se nalazi u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

18. 02. 2015.

Stručni ispit održati će se dana 11. travnja 2015. u sjedištu Komore.


Obavijest svim kandidatima pristupnicima

18. 02. 2015.

Kandidati, pristupnici za stručni ispit, dužni su na dan održavanja stručnog ispita donijeti originalnu diplomu i originalni dokument kao dokaz o radnom stažu.


Lista pristupnika - cestovni promet

12. 02. 2015.

Ispit će se održati dana 14. veljače 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati, lista pristupnika nalazi se u prilogu.


Procedura za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija inženjera prometa

23. 01. 2015.

U prilogu se nalazi, Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke te Obrazac zahtjeva koji možete preuzeti.


Lista pristupnika - cestovni promet

22. 01. 2015.

Ispit će se održati dana 31. siječnja 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati