STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

Uplatnicu za polaganje stručnog ispita i godišnju članarinu u iznosu od 1.800,00 kn možete preuzeti ovdje.

 

Uplatnicu za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Predavanja u svrhu polaganja strunog ispita za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

05. 09. 2011.

Predavanja u svrhu polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 12. rujna 2011. godine, u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati. Molimo potvrdu Vašeg prisustva navedenim predavanjima na email: damir.lazor@mmpi.hr.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera eljeznikog prometa

01. 09. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 09.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.


Predavanje za ovlatene inenjere eljeznikog prometa

01. 09. 2011.

Predavanje vezano za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 02.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.

Popis pristupnika cestovnog razreda

01. 07. 2011.

Popis pristupnika koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u HKIP nalazi se u prilozima.


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

21. 01. 2011.Opći dio stručnog ispita


Uputa za polaganje ispita


Program općeg i posebnog dijela stručnog ispitaStrukovni razred inženjera cestovnog prometaStrukovni razred inženjera cestovnog prometa 2016Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko‐
komunikacijskog prometa


Strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

 

Legislativa sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

 

Legislativa organizacije i tehnologije željezničkog prometa - I.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa - II.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa III.