STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

24. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 17.03. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

24. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 31.03. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Strukovni razred inenjera eljeznikog prometa

10. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa, u HKITPT održati će se dana 17. veljače 2012. godine (petak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 17 sati. Predavanja će se održati dana 20. siječnja 2012. godine na istom mjestu, u isto vrijeme.

Strukovni razred inenjera zranog prometa i inenjera aeronautike

10. 01. 2012.

Ispit će se održati dana 07. veljače 2012. godine (utorak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 15:00 sati. Lista pristupnika nalazi se u prilogu.


Strukovni razred inenjera eljeznikog prometa

12. 12. 2011.

Stručni ispit za inženjere, članove strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa održati će se dana 16.12.2011.(petak), 16:00 sati, u sjedištu Komore, Kušlanova 2, Zagreb

Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

12. 12. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 21.01. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati. Idući rok predvi?en je 04.02.2012. u isto vrijeme.


Strukovni razred inenjera potanskog i informacijsko komunikacijskog prometa

21. 11. 2011.

Predavanja vezana za polaganje stručnog ispita za inženjere, članove Poštanskog i informacijsko komunikacijskog strukovnog razreda održat će se dana 15.12.2011.(četvrtak), u sjedištu Komore, u 17:00 sati, a ispitni rok će biti dana 27.12.2011.(utorak), u 16:00 sati tako?er na istom mjestu.


Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

14. 11. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 19.11. 2011. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

03. 10. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 15. 10 i 19.10. 2011. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati. Zahtjev za polaganje popravnog ispita nalazi se u prilogu.


Predavanja u svrhu polaganja strunog ispita za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

05. 09. 2011.

Predavanja u svrhu polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 12. rujna 2011. godine, u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati. Molimo potvrdu Vašeg prisustva navedenim predavanjima na email: damir.lazor@mmpi.hr.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera eljeznikog prometa

01. 09. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 09.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.


Predavanje za ovlatene inenjere eljeznikog prometa

01. 09. 2011.

Predavanje vezano za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 02.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.

Popis pristupnika cestovnog razreda

01. 07. 2011.

Popis pristupnika koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u HKIP nalazi se u prilozima.


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

21. 01. 2011.