STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

Uplatnicu za polaganje stručnog ispita i godišnju članarinu u iznosu od 1.800,00 kn možete preuzeti ovdje.

 

Uplatnicu za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

01. 02. 2013.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 09.03.2013. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.U prilogu se nalazi uplatnica.


Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

20. 12. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 26. siječnja 2013  u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

22. 11. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 22. prosinca 2012  u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera potanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

21. 09. 2012.

U prilogu se nalazi lista pristupnika te raspored za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa,  u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.

Ispit će se održati, prema rasporedu u prilogu,  dana 5. i  6. listopada 2012. godine (petak i subota),  u zgradi T-Com-a, Vinkovačka 19, 21 000 Split.

Napomena: Molimo kandidate, koji do sada eventualno nisu, da  kompletnu skeniranu dokumentaciju (popis traženoga vidjeti na web stranici Komore ) te potvrdu o uplati troškova pošalju na adrese e-pošte:

Dragan Peraković:Dragan.Perakovic@fpz.hr  
i
Damir Lazor: Damir.Lazor@mppi.hr


Obavijest za upis u Imenik ovlatenih inenjerea

23. 07. 2012.

Za upis u Imenik ovlaštenih inženjera potrebno je dostaviti i uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci.

Predavanja za inenjere potanskog i informacijsko komunikacijskog prometa

20. 07. 2012.

Predavanja će se održati u Splitu 26. srpnja sa početkom u 16:00 sati, zgrada T-com-a.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

10. 07. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 01.rujna 2012 i 06. listopada 2012 u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

14. 05. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 16.06.2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

02. 04. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 28.04. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

24. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 17.03. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

24. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 31.03. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Strukovni razred inenjera eljeznikog prometa

10. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa, u HKITPT održati će se dana 17. veljače 2012. godine (petak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 17 sati. Predavanja će se održati dana 20. siječnja 2012. godine na istom mjestu, u isto vrijeme.

Strukovni razred inenjera zranog prometa i inenjera aeronautike

10. 01. 2012.

Ispit će se održati dana 07. veljače 2012. godine (utorak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 15:00 sati. Lista pristupnika nalazi se u prilogu.


Strukovni razred inenjera eljeznikog prometa

12. 12. 2011.

Stručni ispit za inženjere, članove strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa održati će se dana 16.12.2011.(petak), 16:00 sati, u sjedištu Komore, Kušlanova 2, Zagreb

Strukovni razred inenjera cestovnog prometa

12. 12. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 21.01. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati. Idući rok predvi?en je 04.02.2012. u isto vrijeme.Opći dio stručnog ispita


Uputa za polaganje ispita


Program općeg i posebnog dijela stručnog ispitaStrukovni razred inženjera cestovnog prometaStrukovni razred inženjera cestovnog prometa 2016Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko‐
komunikacijskog prometa


Strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

 

Legislativa sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

 

Legislativa organizacije i tehnologije željezničkog prometa - I.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa - II.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa III.