STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

Uplatnicu za polaganje stručnog ispita i godišnju članarinu u iznosu od 1.800,00 kn možete preuzeti ovdje.

 

Uplatnicu za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

27. 05. 2015.

Stručni ispit održati će se dana 04. srpnja 2015. u sjedištu Komore.

Zahtjev za upis u Imenik

20. 04. 2015.

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta nalazi se u prilogu.


Ispitni materijali za ovlažtene inženjere cestovnog prometa

03. 04. 2015.

Ispitni materijali za ovlažtene inženjere cestovnog prometa nalaze se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 04. 2015.

Ispit će se održati dana 11. travnja 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati, listu pristupnika možete vidjeti u prilogu


Izdavanje potvrda za upis u imenik ovlaštenih inženjera

19. 03. 2015.

Izdavanje potvrda za upis u imenik ovlaštenih inženjera HKITPT iznosi 50 kuna. Iznos je potrebno uplatiti na žiro račun IBAN KOMORE HR5323600001102037756.


Uplatnica se nalazi u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

18. 02. 2015.

Stručni ispit održati će se dana 11. travnja 2015. u sjedištu Komore.

Obavijest svim kandidatima pristupnicima

18. 02. 2015.

Kandidati, pristupnici za stručni ispit, dužni su na dan održavanja stručnog ispita donijeti originalnu diplomu i originalni dokument kao dokaz o radnom stažu.

Lista pristupnika - cestovni promet

12. 02. 2015.

Ispit će se održati dana 14. veljače 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati, lista pristupnika nalazi se u prilogu.


Procedura za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija inženjera prometa

23. 01. 2015.


U prilogu se nalazi, Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke te Obrazac zahtjeva koji možete preuzeti.Lista pristupnika - cestovni promet

22. 01. 2015.

Ispit će se održati dana 31. siječnja 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

14. 01. 2015.


Stručni ispit održati će se dana 14. veljače 2015. u sjedištu Komore.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

28. 11. 2014.

Ispitna materija – naznake tema i sadržaja glavnine ispitnih pitanja nalaze se u prilogu


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

18. 11. 2014.


Ispit će se održati dana 22. studenoga 2014. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 satiPravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke

28. 10. 2014.

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke i Zahtjev za priznavanje stručn-e/ih kvalifikacij-e/a po općem sustavu nalaze se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 10. 2014.


Stručni ispit održati će se dana 22. studenoga 2014. u sjedištu Komore.Opći dio stručnog ispita


Uputa za polaganje ispita


Program općeg i posebnog dijela stručnog ispitaStrukovni razred inženjera cestovnog prometaStrukovni razred inženjera cestovnog prometa 2016Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko‐
komunikacijskog prometa


Strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

 

Legislativa sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

 

Legislativa organizacije i tehnologije željezničkog prometa - I.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa - II.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa III.