RIJEČ PREDSJEDNIKA

 

 

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta utemeljena je 4. veljače 2008. godine na osnivačkoj skupštini na kojoj je usvojen Statut Komore. Ovom povijesnom činu u evaluaciji prometnog inženjerstva prethodilo je donošenje Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.

 

Pokretači i inicijatori osnivanja ove samostalne i neovisne strukovne organizacije bili su, udruge, brojni pojedinci i istitucije, koji su prepoznali društvenu potrebu njezinog osnivanja, a kroz postupak stvaranja zakonodavnog okvira i nadležna tijela zakonodavne i izvršne vlasti.

 

Potreba za utemeljenjem Komore proizašla je zbog povećanja obujma i razine uslužnosti svih prometnih grana, zbog intenziviranja poslova sigurnosti i zaštite u prometu, izrade sve složenijih studija, projekata i elaborata vezanih za prometnice, prometna sredstva i čovjeka kao ključnog čimbenika u odvijanju prometnih procesa.

 

Dosadašnja iskustva uključivanja inženjera prometa i transporta projektnim i ekspertnim timovima u interdisciplinarnom okruženju pokazalo je brojne slabosti i probleme, zbog izostanka javnih ovlasti za projektiranje i ekspertize, a samim time i ograničenu odgovornost za kvalitetu izvedenih projekata.

 

U tom smislu Statutom Komore, usklađenim sa Zakonom, detaljno su definirana područja tj. poslovi koji podliježu licenciranju, poglavito pri izradi, reviziji i kontroli projekata, studija i ekspertiza prometne infrastrukture, izvođenju prometne signalizacije i upravljačkih sustava, tehničkog vještačenja, stručnog osposobljavanju i dr., što je integrirano u pet strukovnih razreda.

 

Osim javnih ovlasti, provođenja stručnih ispita prema donesenom Pravilniku o stručnim ispitima, izdavanja (i oduzimanja) licenca za obavljanje samostalne djelatnosti u prometnoj struci, vođenja imenika ovlaštenih inženjera i obavljanja stručnog nadzora nad radom svojih članova, Komora obavlja i druge poslove npr. predlaganje donošenja propisa kojima se uređuju područja tehnologije prometa i transporta, daje mišljenje na kolektivne ugovore iz predmetne domene.

 

Prometno inženjerstvo razvija se ubrzano i sustavno što dokazuje sve veći broj afirmiranih kadrova u interdisciplinarnom okruženju, kako u dnevnoj operativi u transportnim organizacijama, tako i u izradi strateških dokumenata prometno-planerskog karaktera. Na tom tragu, osnivanjem Komore stvoren je osnovni instutucionalni uvjet za stjecanje povjerenja svekolike javnosti, u čemu trebaju dati svoj puni doprinos njezini predstavnici u upravljačkim tijelima, kao i svi njezini članovi.

 

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta mora biti jamac digniteta prometne struke, te u ostavarenju te misije pozivam sve njezine sadašnje i buduće članove na suradnju.Prof.dr.sc. Hrvoje Baričević
ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

 

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB


Uredovno vrijeme:
srijeda
od 17:00 do 18:00 sati

Vukelićeva 4 (FPZ)

 

TELEFONI: 091-7830-830 i 099-2705-735

 

USTROJSTVO KOMORE