OBAVIJESTI


ODRŽANE SKUPŠTINA I OPĆA SJEDNICA HKITPT U MMPI

03. 10. 2018.

U Mmpi su 27.09.18. održane Skupština i Opća sjednica Hrvatske komore inženjera prometa i transporta pod predsjedanjem prof.dr. Hrvoja Baričevića. Proteklo jednogodišnje razdoblje obilježile su brojne aktivnosti u ostvarivanju njezinih ciljeva i misije. Polaganje stručnih ispita odvijalo se predviđenom dinamikom, te je ovlaštenje steklo ( kumulativno tj. od osnutka Komore, 2007.g.) 246 inženjera u cestovnom, željezničkom, poštansko-informacijskom i komunikacijskom, pomorskom i prometu na plovnim putovima unutarnjih voda, te zračnom i aeronautičkom prometu.


Nastavljene su inicijative i aktivnosti  za izmjenu i dopunu zakonskih akata kojima se verificira rad ovlaštenih inženjera prometa, te afirmira rad i djelovanje članova Komore, glede usklađenosti Zakona o HKITPT s direktivom Europskog parlamenta i vijeća 2005/36/EZ, te sve veće prepoznatljivosti djelovanja Komore na tržištu. Protekli period bio je i test za primjenu prometnog elaborata, koji prema članku 69, st.2. Zakona o gradnji (NN 153/13) prethodi izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži ovisno o vrsti građevine, odnosno radova “izrađuje i ovjerava ovlaštena stručna osoba po posebnom propisu”. Ključ namjene i vjerodostojnosti inženjerskih licenci su natječajne dokumentacije, a pojavnost stavke „ovlašteni inženjer prometa“, kao jednog od uvjeta za obavljanje poslova, primarno će ovisiti o kvaliteti dosad  realiziranih projekata što je već dokazano u realnom sektoru. Glede Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (temeljem čl.70 Zakona o cestama, NN 84/2011. itd.) Komora je od početka imala proaktivnu ulogu u primjeni ovog bitnog instrumenta prometne sigurnosti prihvaćenog od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Prvi ciklus osposobljavanja realiziran je u svibnju/lipnju tekuće godine temeljem odobrenog Programa, te je isti uspješno okončan za petero pristupnika. Aktivnost Komore obilježena je i participacijom  u radu Sektorskog vijeća Promet i logistika (XI) za izradu HKO-a (Hrvatski kvalifikacijski okvir) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH, što je vrlo bitan čimbenik za budućnost visokog obrazovanja u prometnoj struci, uz već poznatu stečevinu o reguliranoj profesiji. Naime, jedna od najvažnijih zadaća tog tijela je harmonizacija unutar inženjerske struke i reguliranih profesija u RH, te usklađeno djelovanje prema ECEC-(Europsko vijeće inženjerskih komora).Kao jednu od izraženijih aktivnosti u proteklom periodu treba naglasiti sudjelovanje Komore na pojedinim znanstveno-stručnim skupovima i radnim sjednicama, odnosno stručnim i znanstvenim skupovima na kojima su iskazali aktivnost brojni njezini članovi: Znanost i razvitak prometa (Fakultet prometnih znanosti) 2018,  Automatizacija u prometu (KoREMA) 2017, Ceste 2018. i dr. Više angažiranja i aktiviranje do sada neiskorištenih kompetencija i resursa očekuje se od strukovnih razreda s manjim brojem članova. Isto tako, potrebno je više napora, energije i inicijative, te pažnju šire stručne javnosti usmjeriti prema onim područjima tehnologije prometa i transporta koja su do sada nedovoljno afirmirala interdisciplinarnost. Poglavito se to odnosi na izradu projekata, ekspertiza, studija i drugog na području organizacije prijevoza putnika i roba, funkcioniranja logističkih tvrtki, izobrazbe profesionalnih kadrova u upravljanju i vođenju transportnih procesa u svim granama prijevoza i prijenosa itd. Na ovaj zaključak navodi činjenica da je većina do sada stečenih ovlaštenja imalo svoje glavno uporište na području prometne infrastrukture, u cestovnom i željezničkom strukovnom razredu.U cjelini, može se zaključiti da su rezultati dosadašnjeg rada u uzlaznoj putanji. U akademskim i stručnim krugovima uloga HKITP mora biti nesporna u zaštiti interesa prometnog inženjerstva, a u toj kampanji očekuje se potpora svih njezinih sadašnjih i budućih članova. 

Povratak


hkitpt hkitpt
hkitpt hkitpt


ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB

 

PRIVREMENA ADRESA KOMORE

Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, soba 0.10.  

 


Zbog trenutne epidemiološke krize COVID-19, molimo Vas da nam se obratite na službeni email.

 

 

 

USTROJSTVO KOMORE