OBAVIJESTI


Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje

28. 04. 2017.

Na osnovu javnog poziva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, za Područje 7. Mobitel; Pod područje: a) Korištenje mobitela za vrijeme vožnje, Zavod za informacijsko-komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti dobio je financiranje projekta Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera tehnologije prometa i transporta (http://www.hkitpt.hr/).


Trajanje projekta: 1 godina


Voditelj projekta: prof. dr. sc. Dragan Peraković


Odvraćanje pozornosti vozača od ceste korištenjem mobilnog uređaja učestao je problem i jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća. U Republici Hrvatskoj (RH) se od 2010. do 2014. godine udvostručio broj prekršaja zbog korištenja mobilnih uređaja tijekom vožnje – sa 19.850 na 40.425. Zbog navedenih brojki, RH je počela ulagati u načine unaprjeđenja prevencije čime se uspio smanjiti broj prekršaja u 2015. godini za 3,4%. Osim novčanih kazni, aktivnosti u vidu prevencije i podizanja svijesti o negativnom utjecaju korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača i sigurnost cestovnog prometa u RH nisu dovoljno izražene.


Prema Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020. godine, najrizičnija skupina zbog korištenja mobilnih uređaja jesu vozači koji sudjeluju u putničkom i tranzitnom prometu, uključujući vozače kamiona i autobusa. Važno je uključiti i vozače taksi vozila koji, da bi bili konkurentni, koriste mobilne uređaje u pružanju usluge cestovnog prijevoza, ali i ostale vozače. Za navedene sudionike u prometu ima dovoljno prostora i načina za poboljšanje. Jedan od načina poboljšanja je preventivno djelovanje s ciljem podizanja svijesti i edukacije vozača o negativnom utjecaju mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. To se može postići boljim informiranjem o štetnom utjecaju korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. Navedeno sugerira potrebu za lako dostupnim i ažurnim izvorom informacija gdje bi se korisnici mogli informirati o negativnom utjecaju korištenja mobilnih uređaja tijekom vožnje.


Cilj ovog projekta je unaprjeđenje prevencije korištenja mobilnih uređaja te smanjivanje negativnog utjecaja na ponašanje vozača tijekom vožnje. Pratit će se ponašanje vozača u realnoj vožnji i testiranja na poligonu sigurne vožnje te će se anketirati vozači osobnih vozila i profesionalni vozači. Na osnovu dobivenih spoznaja formirat će se baza znanja koja će biti temelj kod razvijanja jedinstvenog nacionalnog Web 2.0 portala otvorenog pristupa za prezentaciju i distribuciju relevantnih informacija o negativnom utjecaju mobilnih uređaja na sigurnost u cestovnom prometu. Na taj način bit će moguće prilagoditi i približiti edukaciju široj zajednici, gospodarskim subjektima koji posjeduju veći broj vozila, odnosno njihovim zaposlenicima i korisnicima (taxi službe, rent-a-car tvrtke i dr.) kroz organizaciju radionica i okruglih stolova. Rezultati projekta mogu poslužiti kao komplement službenim statistikama Ministarstva unutarnjih poslova RH za podizanje svijesti i uvid u složenost problema.

Povratak


hkitpt


ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

 

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB


Uredovno vrijeme:
srijeda
od 17:00 do 18:00 sati

Vukelićeva 4(FPZ)

 

TELEFON: 01/6169 - 136

 

USTROJSTVO KOMORE