OBAVIJESTI


Seminar "CESTE 2016"

24. 03. 2016.

I ove godine na jubilarnom 40. seminaru „CESTE 2016“ Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta aktivno je sudjelovala u organizaciji skupa te pripremi stručnih radova.


Predsjednik Komore prof. Baričević u uvodnom dijelu održao je prigodni govor u kojemu je naglasio važnost Komore i njenih članova koji svakodnevno rade i djeluju na sigurnost prometa. Zahvalio je organizatoru tvrtki Tom signal d.o.o., u ime  sadašnjih i budućih ovlaštenih inženjera, što Komora ima priliku participirati u radu ovog respektabilnog međunarodnog Skupa s najduljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.


 CESTE 2016


BANER KOMORA


Na seminaru je Komora odrala i Okrugli stol na kojemu je Predsjednik strukovnog razreda inenjera cestovnog prometa g. Leko odrao uvodno izlaganje o dosadašnjem djelovanju i radu Upravnog odbora cestovnog razreda, te je pokrenuta rasprava o:  • statusu prometnih inenjera,

  • primjeni Prometnih elaborata u praksi,

  • izjedna?avanju veleu?ilišta sa sveu?ilištem

  • daljnjem aktivnom djelovanju Komore (prijedlog obveze izrade Prometnog elaborata kao temelja za izradu prostornih i urbanisti?kih planova)

ZAKLJU?CI SEMINARA:


Iz prezentiranih radova na ovome kao i na prethodnim seminarima razvidno je da hrvatski znanstvenici i stru?njaci prate tehni?ko tehnološka - dostignu?a povezana sa razvojem i opremanje cesta, aktivno sudjeluju u njihovom unaprje?enju te dokazano doprinose unaprje?uju razvoj i sigurnost cesta i cestovnog sustav u Republici Hrvatskoj u svim njegovim segmentima.


 


Veliki broj radova i rješenja s dosadašnjih seminara našao je direktnu primjenu u praksi što dokazuje zavidnu stru?nost, poštovanje i priznanje autorima ?lanak i sudionicima u raspravama, što opravdava odravanje ovog seminara.


 


U cilju unaprje?enja cesta i cestovnog sustava kao vanog segmenta gospodarskog i ekonomskog napretka, o?ekuje se potpora subjektima i znanstveno – stru?nim ustanovama i od strane zakonodavne i izvršne vlasti u razvoju ideja i inovativnih rješenja te omogu?avanju implementacije istih u praksu radi ostvarenje još boljeg i prosperitetnijeg prometnog sustava Republike Hrvatske.
Povratak

ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

 

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB


Uredovno vrijeme:
srijeda
od 17:00 do 18:00 sati

Vukelićeva 4(FPZ)

 

TELEFON: 01/6169 - 136

 

USTROJSTVO KOMORE