OBAVIJESTI


Radionica za tematsko prioritetno područje: Promet i mobilnost

21. 10. 2021.

Prof.dr.sc. Dragan Peraković, predsjednik HKIP, sudjelovao je na radionici za tematsko prioritetno područje: Promet i mobilnost, koju su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog  razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru procesa izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine.


Strategija pametne specijalizacije (S3) strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu. Drugim riječima, dio budućih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i drugih oblika potpore koji će se pružati iz EU fondova za IRI projekte, bit će direktno povezani s definiranim prioritetnim područjima S3.S3 koncept nalaže da prioritetna područja trebaju biti postavljena u suradnji tijela javne vlasti i predstavnika iz poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice, poslovnih udruženja i nevladinih udruga, te drugih dionika inovacijskog sustava.Svrha radionice je revidiranje strateškog usmjerenja i opsega TPP-a Promet i mobilnost za potrebe izrade S3 za razdoblje do 2029. godine.

Povratak


hkitpt


ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB

 

PRIVREMENA ADRESA KOMORE

Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, soba 0.10.  

 


Zbog trenutne epidemiološke krize COVID-19, molimo Vas da nam se obratite na službeni email.

 

 

 

USTROJSTVO KOMORE