OBAVIJESTI


Izmjena i dopuna Statuta

20. 08. 2020.

Statut o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta.Detaljnije.


Na temelju odredbe članka 17. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transport (»Narodne novine«, broj 79/07) Skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, klasa: 011-04/18-05/1, urbroj: 530-08-2-2-1-19-5, od 19. veljače 2019. godine, na sjednici održanoj 4. srpnja 2019. godine, donijela jeSTATUTO IZMJENI I DOPUNI STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTAČlanak 1.U Statutu Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, broj 20/10, 32/11 i 22/12) članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:»(1) Skupština Komore odlučuje neposredno na javnoj sjednici, a na temelju odluke Upravnog odbora Komore može odlučivati i posredno putem pisanog ili elektroničkog glasovanja u roku od osam dana od početka glasovanja.«Članak 2.U članku 53. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:»4. neispunjenje obveze uplate članarine u roku duljem od 30 dana od dana dospjelosti članarine.«Članak 3.Ovaj Statut o izmjeni i dopuni Statuta, donesen uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za promet, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 340-01/20-01/1Urbroj: 368-20-01-1Zagreb, 4. srpnja 2019.Predsjednik

Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

prof. dr. sc Hrvoje Baričević, v. r.

Povratak

ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

 

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB


Zbog trenutne epidemiološke krize COVID-19, molimo Vas da nam se obratite na službeni email.

 

 

 

USTROJSTVO KOMORE