OBAVIJESTI


Radionica za tematsko prioritetno područje: Promet i mobilnost

21. 10. 2021.

Prof.dr.sc. Dragan Peraković, predsjednik HKIP, sudjelovao je na radionici za tematsko prioritetno područje: Promet i mobilnost, koju su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog  razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru procesa izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine.

VišeOdržavanje međunarodne konferencije Znanost i razvitak prometa - ZIRP 2021

26. 07. 2021.

Međunarodna konferencija Znanost i razvitak prometa – ZIRP 2021 održava se u Šibeniku od 30.09. do 01.10. na kojoj je Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta suorganizator i pokrovitelj.

Konferencija ZIRP je jedna od vodećih konferencija u području prometa i logistike u regiji s jasnom međunarodnom prepoznatljivošću (sudionici iz 20-tak zemalja Europe i svijeta). Konferencija nudi dodanu vrijednost umrežavanja uz promociju vlastitih rješenja i spoznaja te jačanje pozicije u stručnom okruženju. Sustavno promiče znanstveni, ali i stručni pristup upoznavanjem tvrtki s inovativnim rješenjima i načinima njihovog uvođenja u poslovanje. Tijekom Konferencije razmatraju se aktualna tematska područja poput automatizacije procesa u prometu i logistici, Big data, prognoze zaliha, automatskog naručivanja, razvoja konkurentnosti na tržištu prometnih i logističkih usluga uz podizanja razine zadovoljstva korisnika.Cilj Konferencije je sustavno povezivanje inovativnih rješenja temeljenih na znanstvenim istraživanjima te njihova primjena u praksi.Više informacija o navedenoj konferenciji možete pronaći na web stranici: https://www.fpz.unizg.hr/zirp.Provedeni izbori u razredu inženjera cestovnog prometa

10. 06. 2021.

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, obavještavamo Vas da su se unutar strukovnog razreda inženjera cestovnog prometa elektronskim putem održali izbori za predsjednika i zamjenika predsjednika cestovnog strukovnog razreda, ostala 3 člana UO cestovnog strukovnog razreda, te članove za skupštinu HKIP. Glasanje je bilo otvoreno od 19. svibnja 2021. do 27. svibnja 2021. u ponoć.

VišeMeđunarodni stručni seminar - CESTE 2021

16. 04. 2021.

U Ime Hrvatske komore inženjera tehnologije pometa i transporta, Predsjednik Skupštine i UO, prof. dr. sc. Dragan Peraković, sudjelovao je u otvaranju i radu 45. međunarodnog stručnog seminara o cestovnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu "CESTE 2021"; HR, Rovinj (Hotel Lone), 13.- 16. 04. 2021.Čestitke organizatorima i svima koji su doprinijeli u radu ovogodišnjega skupa!!Više podataka: https://www.tomsignal.com/en/home-2/

ODLUKA o dospijeću plaćanja članarine članova Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

20. 03. 2021.

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Upravni odbor Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta je na svojoj sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine, donesao ODLUKU o dospijeću plaćanja članarine članova Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta. Dospijeće plaćanja članarine članova Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta je 30. travnja u kalendarskoj godini za koju se plaća članarina za sve upisane članove Komore.

Dospijeće plaćanja članarine članova Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta koji postanu članovi Komore nakon 30. travnja tekuće godine, članarinu za istu godinu plaćaju u roku od 30 dana od dana upisa u Komoru. Navedena ODLUKA se nalazi u privitku, a stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 10. ožujka 2021. godine.ODLUKA o privremenoj adresi sjedišta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

20. 03. 2021.

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Upravni odbor Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta je na svojoj sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine, donesao ODLUKU o privremenoj adresi sjedišta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta. Iz organizacijskih razloga privremena adresa sjedišta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta trenutno je Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, soba 0.10. Navedena ODLUKA se nalazi u privitku, a stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 10. ožujka 2021. godine.Čestitka povodom nadolazećih blagdana

24. 12. 2020.Izabrano novo vodstvo Komore

23. 09. 2020.

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta,Izvješćujemo Vas da je elektronskim putem održana sjednica Skupštine Komore te su okončani izbori za izbor predsjednika, zamjenika te nadzornog odbora Komore.Za novog predsjednika izabran je dr. sc. Dragan Peraković, za zamjenika predsjednika izabran je dr. sc. Borna Abramović, a za nove članove Nadzornog odbora izabrani su: dr. sc. Serđo Kos (pomorski) – predsjednik,Dražen Brezak (cestovni) – član, Branimir Jerneić (željeznica) – član, Antonio Bolanča (zračni) – član,  dr. sc. Marko Periša (IK) - član.Obavijest o postupku izboru predsjednika i zamjenika predsjednika HKIPT-a

26. 08. 2020.

Prema pokrenutom postupku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika HKITPT-a pristigla je prijava kandidata prof. dr. sc. Dragana Perakovića kojeg su predložili članovi UO Strukovnog razreda inženjera poštanskog i informacijsko komunikacijskog prometa (prilog 1).  Životopis i popis objavljenih radova, program rada  te izjava o prihvaćanju kandidature  nalaze u prilogu 2.Izmjena i dopuna Statuta

20. 08. 2020.

Statut o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta.Detaljnije.

VišeObavijest i uputa o predlaganju kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika HKITPT za naredno mandatno razdoblje

15. 08. 2020.

Pokreće se postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika HKITPT. U prijavi se treba priložiti: Životopis, Program rada i Izjava o prihvaćanju kandidature (Poslovnik o radu Izborne skupštine, u Prilogu). Prijava se podnosi Tajniku Komore u pisanom obliku ili elektronski na mail Komore (tajnistvo@hkitpt.hr).Kandidacijski postupak počinje 17.08.2020 i završava 24.08.2020. uz uvjet urednog podmirenja članarine (prema Odluci UO HKITPT).Izborna Skupština i Opća sjednica Komore

19. 06. 2020.

Skupština i opća sjednica Komore odgađa se do jeseni te je novi termin 03.09.2020. Sve informacije biti će naknadno dostavljene.Izborna Skupština i Opća sjednica Komore

12. 06. 2020.

Izborna Skupština i Opća sjednica Komore održat će se 2.07.2020.g.

Materijali će biti dostavljeni naknadno.Provedeni izbori u razredu Inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

22. 05. 2020.

Dana 21.5.2020. provedena je e-sjednica razreda te je izabrano vodstvo razreda/UO u sastavu:
  •     Dragan Peraković, predsjednik i

  •     Zdenko Kljaić, zamjenik predsjednika

  •     Marin Franić

  •     Ivica Patrlj

  •     Pero TabakIsto tako, odabrani su i članovi skupštine te novo ispitno povjerenstvo. Za članove skupštine, uz članove UO izabrani su i:
  •     Gento Ante Musa

  •     Dražen Košir

  •     Marjan KlanacObavijest članovima/icama

25. 04. 2020.

Aktualni saziv tijela Komore na čelu sa predsjednikom, zamjenikom predsjednika i članovima Upravnog odbora privodi kraju svoj mandat. S obzirom na trenutnu situaciju glede aktualne pandemije i ograničenja u održavanju skupova, prisiljeni smo prolongirati Izbornu Skupštinu. U svakom slučaju, čim se steknu uvjeti ista će biti održana, a u međuvremenu se očekuje realizacija sjednica upravnih odbora pojedinih strukovnih razreda (željeznički razred je to već učinio). U očekivanju aktiviranja svih članova Komore u iznalaženju novih kadrovskih rješenja i boljitka njenog funkcioniranja, svima šaljem srdačne pozdrave sa željom dobrog zdravlja!Predsjednik HKITPT

Prof.dr. Hrvoje Baričević, v.r.ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB

 

PRIVREMENA ADRESA KOMORE

Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, soba 0.10.  

 


Zbog trenutne epidemiološke krize COVID-19, molimo Vas da nam se obratite na službeni email.

 

 

 

USTROJSTVO KOMORE