AKTIVNOSTI SIGURNOSNIH REVIZORA


Termin održavanja programa osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti

13. 09. 2017.


Termin održavanja programa osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti priložen je u datoteci "Nastavni plan", a prijave se primaju do 01. studenog 2017. Po primitku prijave zainteresirani kandidati dobiti će detaljnu obavjest o dostavi potrebitih dokaza za sudjelovanje (uvjerenje o nekažnjavanju, kopija diplome, životopis i kopija radne knjižice / zapis HZMO za 10 godina radnog iskustva, dokaz o referentnim radovima u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta).
Javni poziv za sudjelovanje u programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti

14. 06. 2017.

Javni poziv za sudjelovanje u programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta i Pomorski fakultet u RijeciHrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta i Pomorski fakultet u Rijeci, kao nositelj Programa osposobljavanja i usavršavanja za revizora cestovne sigurnosti u Republici Hrvatskoj (Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Klasa: 340-03/16-04/32 Urbroj: 530-05-3-2-1-17-5) u daljnjem tekstu: Nositelj programa, na temelju članka 70.a Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) i članka 12. stavaka 1. i 4. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti ("Narodne novine", br. 16/2016, u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljujeJAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTIkoji će se održati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Berislavićevoj 6 u Zagrebu. Zainteresirani kandidati moraju svoje prijave dostaviti elektroničkom poštom na adresu revizori@hkitpt.hr ili poštom na adresu „Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta“, Kušlanova 2, 10000 Zagreb ili na adresu „Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet u Rijeci“, Studentska ulica 2, 51000 Rijeka, najkasnije do petka 15. rujna 2017. godine uz naznaku/naslov: Prijava za sudjelovanje na programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti.Detaljne informacije o uvjetima i načinima prijave priložene su u datoteci.ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

 

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB


Uredovno vrijeme:
srijeda
od 17:00 do 18:00 sati

Vukelićeva 4 (FPZ)

 

TELEFON: 01/6169 - 136